belastingconsulent • accountant

divider

Diensten

separator

Belastingadvies

 • Opstellen van jaarbalansen voor alle branches en rechtsvormen
 • Opstellen van speciale balansen en aanvullende balansen
 • Opstellen van alle bedrijfs- en privé belastingstoelichtingen
 • Belastingadvies met het oog op Duits-Nederlandse bijzonderheden
 • Advies over schenkings- en erfenisprocedure
 • Optimaliseren resp. minimaliseren van de belasting
 • Vertegenwoordiging voor financiële instanties en financiële rechtbanken
 • Begeleiding van fiscale bedrijfscontroles
 • Strafbaarheid uitsluitende eigen aangifte bij belastingontduiking
 • Vergelijking fiscale belastingen
 • Keuze van de optimale rechtsvorm

Controle van de jaarrekening

 • Wettelijke en vrijwillige controle van de jaarbalansen van om het even welke rechtsvorm
 • Due-dilligence-controles
 • Fraudecontroles
 • Saneringscontroles
 • Controle van concernafsluitingen
 • Bijzondere controles (bijv. oprichtings-, versmeltings- of kapitaalverhogingscontrole, controle conform § 16 MABV (makelaar- en opdrachtgeversverordening)
 • Kredietwaardigheidscontroles

Economisch advies

 • Organisatieadvies
 • Weergave en beoordeling van financieringsalternatieven
 • Ondersteuning bij kredietverhandelingen
 • Bedrijfseconomische analyses en opbouwende succesplanning
 • Vormgeving van opvolgende regelingen
 • Advies bij aankoop of verkoop van bedrijf en deelgenootschappen

Starten van een bedrijf

 • Controle van de uitvoerbaarheid van het bedrijfsidee
 • Gezamenlijke verwerking van een concept
 • Opstellen van een businessplan
 • Advies bij keuze van de rechtsvorm
 • Advies bij de oprichtingsvordering
 • Ondersteuning bij financiële vragen en gesprekken met de bank

Financiële- en loonboekhouding

 • Opstellen van de financiële boekhouding (systeem DATEV)
 • Opstellen van de maandelijkse loon- en salarisadministratie inclusief alle daarmee gepaard gaande activiteiten
 • Installatie en advies van een cliënteigen boekhouding
 • Opbouw van een open-post-boekhouding met aanmaningswezen en betalingsverkeer (voor de beveiliging van de bedrijfsliquiditeit)
 • Opstellen van de boekhouding vaste activa
 • Opstellen van bewijskrachtige bedrijfseconomische evaluaties